תבנית זו משמשת כבסיס לבניית קורס מקוון במכללת אוהלו.

הצעד הראשון בבנייה יהיה שחזור התבנית אל הקורס המקוון.

מומלץ, ככל האפשר, להשאיר את מבנה הקורס קרוב לתבנית זו. בעשותכם כך תקלו על התמצאות הסטודנטים בקורסים המקוונים השונים.